Menu
 
 
 
Strona główna | Projekty inwestycyjne
 
 

     

Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki


Informacje o projekcie

 • Numer projektu: POIG. 02.01.00-02-097/09
 • Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Priorytet II:  Infrastruktura strefy B+R
 • Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

 

 

 

 

Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej (Etap I)

 

Informacje o projekcie

 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)
 • Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

 

 

Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne TECHNOPOLIS we Wrocławiu


Informacje o projekcie

 • Numer projektu: POIS.13.1-00-00-021/09
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 
 • Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 •  

   

   

   


 

Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2

 

Informacje o projekcie

 • Numer projektu: POIS.13.01.00-00-061/08
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty